Schoolwerking

Op tijd naar school

Om een goede start van de dag te hebben, is het belangrijk dat alle kinderen op tijd naar school komen. Dit geldt zowel voor de kleuter- als de lagere school. Wie te laat is, gaat niet naar de klas, maar komt eerst naar het secretariaat. De poorten gaan dicht om 8.30 uur.

Middageten

De kinderen hebben de mogelijkheid om op school te blijven ineten. De kinderen eten met de leerkracht in de klas. Ze brengen zelf boterhammetjes en water mee. De leerlingen van de lagere school brengen een keukenhanddoek mee om op de bank te leggen.  Zo kunnen de kruimels netjes in de vuilbak gegooid worden.

Nadien spelen ze op de speelplaats onder het toezicht van medewerkers van de Woonboot en/of leerkrachten.

Wie thuis gaat eten, wordt opgehaald aan de poort om 12.05 uur.

Bedjes

Onze allerkleinsten hebben de mogelijkheid om in de slaapklas een dutje te doen van 12.30 uur tot 14.30 uur onder het toezicht van de medewerkers van De Woonboot.

Evaluatie

In de lagere school krijgen de leerlingen 4x per jaar een rapport mee. Hiermee kan u de vorderingen van uw kind mee opvolgen.

Elk rapport is er een kindcontact voorzien. Hier bespreekt de klasjuf of –meester samen met de leerling het rapport.

Vanaf de kleuterschool wordt u regelmatig uitgenodigd op een oudercontact. Hier krijgt u als ouder de kans om de vorderingen en/of werkpunten van uw kind te bespreken met de leerkracht.

Uitstappen

De bijdragen door ouders te betalen voor het schooljaar 2023-2024 vindt u bij downloads.  Omdat het moeilijk is om de juiste prijzen te geven, werken we met richtprijzen.  Die zijn gebaseerd op de bedragen van vorig schooljaar, maar kunnen dus afwijken.

De door de overheid opgelegde maximumbijdrage voor uitstappen, is voor 2023-2024 vastgelegd op €55 voor kleuters en €105 voor een lagere schoolklas.

De maximumfactuur voor openluchtklassen (zee- en sportklassen) werd vastgelegd op €520 te besteden over de gehele lagere schooltijd.

U merkt dat niet elke klas aan het maximum te besteden bedrag komt, het restbedrag kan aangewend worden voor een aanbod dat zich in de loop van het schooljaar aandient.

Klik hier om de map downloads te openen.

Musical

We organiseren tweejaarlijks een musical waarbij alle kinderen van de 1ste kleuterklas tot het 6de leerjaar hun steentje kunnen bijdragen.  Opbouwen van het decor, een rol in het verhaal, een taak backstage, zingen, dansen,… er is voor elk wat wils.

Project

Het milieuproject ligt ons heel nauw aan het hart.  Dit loopt over de jaren heen.   Hierin worden klasoverschrijdende opdrachten gepland, waarbij kleuters en kinderen van de lagere school bij elkaar over het muurtje kunnen kijken. 
Op https://mooimakers.be/actiekaart#claim=42935 kan u volgen waar we zoal mee bezig zijn.

Schoolreglement

In het schoolreglement vindt u nuttige informatie over onze school. Je vindt het in de map downloads.