Opvang De Woonboot

Buitenschoolse opvang kleuter- en lagere school

Wij werken samen met ‘De Woonboot’. Zij organiseren samen met ons:

  • de voorschoolse opvang
  • de opvang tijdens de middag
  • de bedjes voor onze allerkleinsten
  • de naschoolse opvang


Onze vaste collega’s van de Woonboot:

Juf Eliana

Juf Eliana

Voor- en naschoolse opvang

Juf Samantha

Juf Samantha

Voor- en naschoolse opvang

Juf Fedra

Juf Fedra

Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvangvan 7.15 uur tot 8.15 uur
Naschoolse opvangvan 15.40 uur tot 18.30 uur
woensdag tot 14.00 uur – daarna gaan de kinderen naar de Kubus (door de stad Mortsel georganiseerd)

Verantwoordelijke ‘De Woonboot’:

Jolijn Schoonbaert0477 90 63 24 (na de opvanguren)jolijn.schoonbaert@ankerwijs.be

Voor de opvang van de Woonboot of de Kubus krijgt u van hen een aparte factuur.

Meer info over de opvang door de Woonboot en de Kubus:

Opvang tijdens de vakantie

Tijdens de herfst-, krokus-, paas- en grote vakantie wordt er op onze school en de andere scholen van de scholengemeenschap, opvang georganiseerd door de Woonboot. Zij begeleiden tijdens deze vakanties de kinderen bij sport, spel, knutselen, verhalen, …  De kinderen uit onze scholen krijgen voorrang bij de inschrijvingen.

Meer informatie over de speelweken en tarieven vindt u op www.dewoonboot.be