Welkom

Welkom op de website van basisschool Klimboom. Onze school leeft, dit kan je zien op onze website. Snuister gerust even rond. Toch vragen ? Geef ons een belletje, stuur een mailtje of spring even binnen!

School in de natuur

De groene omgeving van onze school vormt de ideale setting voor onze dagelijkse sportieve uitdagingen. Met veel enthousiasme lopen we reeds enkele jaren ‘The Daily Mile’ ! Elk seizoen trekken we onze wandelschoenen aan om de nabije natuur te ontdekken.

Hart op de juiste plaats

We zetten ons met de kinderen graag in voor het goede doel. Voor een Ketnet koekenbak, de warmste week of een fijne sponsortocht zijn we altijd te vinden. Zo schonken we ook onze oude fluohesjes aan een school in Senegal.
Hoe divers het ook is, helpen doen we sowieso!

Krachtig zorgbeleid

De leerkrachten streven naar een optimaal welbevinden en  betrokkenheid van de kinderen. Door de krachtige samenwerking tussen enerzijds de leerkrachten en het zorgteam en anderzijds de kleuter- en de lagere school, dragen we zelfstandigheid en differentiatie hoog in het vaandel !

Uitgestippeld taalparcours

Wij gaan voor sociale en taalvaardig sterke kinderen. Ons zorgteam sleutelt elk jaar aan het taalparcours binnen de school. Dit zowel op klas- als op leerlingniveau!

Schitteren op de planken

Elke twee jaar organiseren we met heel de school een musical waarbij alle kinderen de kans krijgen om naar eigen durf te schitteren op het podium. Zingen, dansen, de hoofdrol of een helpende hand achter de schermen… Voor elk talent is er kans om te groeien!

Recente nieuwsberichten:

Van groep 1 en 2 naar het 1ste leerjaar? Dat doen wij met een kikkersprong!

Om de overstap van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar zo vlot mogelijk te laten verlopen, organiseren wij op onze school elk jaar verschillende kikkersprongen. Op die manier leren de kinderen de ‘grote’ school al een beetje kennen. Onlangs stond er een bezoek aan het 1ste leerjaar op de planning.

Omdat we door Corona de ouders niet konden uitnodigen, hebben we een filmpje laten maken.
Het is echt genieten om de kinderen zo enthousiast bezig te zien. Veel plezier ermee!

Verkiezing schoolraad

Geachte ouder,


De schoolraad overlegt en adviseert belangrijke zaken over het schoolleven met de directie en het
schoolbestuur. We zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de
betrokkenen aan bod kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden.

Om de vier jaar moeten de leden van de schoolraad vervangen worden. Op 31 maart 2021 eindigt
het mandaat van de huidige schoolraad. Deze zal op 1 april 2021 vervangen worden door een
nieuw samengestelde schoolraad. Ook deze nieuwe schoolraad zal samengesteld zijn uit
vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap.

De schoolraad komt ongeveer 3 keer per schooljaar samen. Iedereen die in het bezit is van het
ouderlijke gezag, die de voogdij of de pleegvoogdij uitoefent of die de leerling in feite onder zijn
bewaring heeft, kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de schoolraad en is
stemgerechtigd bij de verkiezing van de oudergeleiding voor de schoolraad. Om kandidaat te zijn
voor de oudergeleding van de schoolraad mag de ‘ouder’ geen personeelslid zijn van de school en
geen lid zijn van het schoolbestuur. De oudergeleiding bestaat uit 2 leden.

Het schoolbestuur heeft een kiesreglement opgesteld. Elke kandidaat ontvangt een exemplaar van
het kiesreglement. Je kan het ook lezen op de website bij de downloads.

Op basis van de binnengekomen kandidaturen stellen wij een alfabetische kandidatenlijst op die
meegedeeld wordt aan alle stemgerechtigden.

Is je interesse gewekt? Vraag gerust mee info aan de directeur van de school of stel je meteen
kandidaat voor 12 maart 2021. Je kandidaat stellen kan enkel schriftelijk (mail of brief) aan de
directeur van de school met vermelding van je naam, je contactgegevens en de namen +
klas/groep van je kinderen die op onze school zitten. De telling van de verkiezing heeft plaats op
22 maart om 11u.

Met vriendelijke groet

Jan Cox, algemeen directeur

Werken op onze Klimboom

Om optimaal onderwijs aan onze Klimbomers te kunnen bieden, zijn we volop bezig met het bouwen van een nieuwe infrastructuur. Deze werkzaamheden willen we op deze manier met jullie delen.

Maandag 1 februari 2021

Dinsdag 2 februari 2021

Woendag 3 februari 2021

Vrijdag 19 maart 2021

Vanwege het vriesweer heeft onze werf een tijdje stilgelegen, maar vandaag is het tijd voor het plaatsen van de modulaire eenheden om zo een stapje dichter te zijn bij onze nieuwe gebouwen.

Meer nieuwsberichten…